‘Come forth into the light of things, Let Nature be your teacher.’ William Wordsworth

Heart of Matter Coaching

Vanuit mijn praktijk Heart of Matter coaching lever ik een doeltreffende aanpak voor de kern van het probleem of de vraag. Mijn manier van coachen is met kennis en respect voor de wetten die gelden binnen systemen. Mensen maken onderdeel uit van verschillende systemen (gezin, clubs, werk etc) en zullen zich steeds op een bepaalde manier moeten verhouden tot hun systemen / omgeving. De mens maakt onderdeel uit van de natuur, ook al doen we vaak alsof we boven de natuur staan. Volgens de Lakota indianen is er geen verschil tussen onze zielen energie en de natuurenergie. Als we onze plaats binnen de natuurwetten weten en ons regelmatig afstemmen op de natuurlijke omgeving doet dat ons goed en draagt dit positief bij aan ons welbevinden.

Bij Heart of Matter Coaching worden evidence based (ervaringsgerichte) methoden toegepast en maatwerk gemaakt om tot de kern te komen van de thematiek van de klant.

Bij Heart of Matter Coaching kun je terecht voor zielswerk met een hart. Binnen de psychische ontwikkeling van een mens zijn 2 richtingen te zien die elkaar aanvullen. Een groeirichting is die naar spirit, omhoog gericht. Deze is gericht op alles wat ons één maakt, het overstijgt het individuele. Methodieken binnen deze groeirichting gaan vaak over geestelijke discipline (mind over matter) en richten zich op mindfulness, levenshoudingen met discipline en de belofte om verlichting te vinden. De andere groeirichting is die naar de ziel, omlaag, naar ervaring. Deze gaat over wat ons als wezens uniek maakt, over onze persoonlijke thematiek, de unieke essentie van ons als individu. De 2 groeirichtingen vullen elkaar aan. Hoe meer wortels, hoe hoger de boom….
In mijn praktijk richt ik me op het ondersteunen van mensen op het pad van de ziel en gebruik daarbij kennis van het pad van de geest.

Karin van Heart of Matter CoachingPraktisch:

Heart of Matter Coaching werkt niet met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de zorg zelf betaald wordt door de klant. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Vaak zijn werkgevers bereid om de kosten te vergoeden vanuit bijvoorbeeld opleidingsbudget, of in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter om ziekteverzuim te voorkomen of te verminderen. Indien je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan zijn deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekbaar.

Tarieven:
Particulier tarief € 99,- per sessie (uur)
Zakelijk tarief € 125,- per sessie (uur)
Als GZ psycholoog reken ik daarover geen BTW.
Relatietherapie € 125,- per uur
Voor teams, trainingen en andere maatwerk programma’s maak ik na een vrijblijvend gesprek een offerte.

Zakelijke gegevens:
KvK 68448929
IBAN NL92 TRIO 0338 6066 61

Contact:

Heart of Matter Coaching
Koningin Julianaweg 16
3141 XC Middelharnis

Het gemakkelijkst ben ik te bereiken per mail of per telefoon


06 50459696

Ik ben lid van de beroepsverenigingen NIP en NVGZP en val onder de beroepscode en klachtenregeling van het NIP.coaching groepsfoto Privacy verklaring
Op het moment dat je met mij een afspraak maakt, geef je mij toestemming je persoonlijke NAW-gegevens te registreren zoals naam, adres, woonplaats en email. Deze gebruik ik om u een nota te kunnen sturen. Deze gegevens moet ik zeven jaren bewaren van de Belastingdienst.

Tijdens de eerste sessie zal een intakeformulier worden ingevuld. Dit document bewaar ik op een beveiligde plaats. Ook eventuele aantekeningen bij vervolg sessies worden bij jouw dossier gevoegd en op een beveiligde plaats bewaard. Dit dossier vernietig ik (ongeveer) een jaar na ons laatste gesprek.

Ook de gegevens van het intakeformulier wis ik na een jaar van mijn computer, of zoveel eerder als je wenst.

Deze gegevens zijn altijd opvraagbaar. Je hebt het recht op correctie en eventuele verwijdering/vernietiging van de gegevens. Ik doe mijn best om mijn werkkamer, dossierkast, computer, laptop, backup schijf en mobiel zoveel mogelijk te beschermen tegen toegang door onbevoegden.


Bovenstaande persoonlijke gegevens zal ik nooit doorgeven aan derden en worden alleen gebruikt voor het doel, waarvoor ze zijn opgegeven.